СТАТУТ

ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СРЕМЧИЦА

Фудбалски клуб „Сремчица“ је спортска организација у области фудбалског спорта, која ради у форми спортског удружења, као добровољна недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких и/или правних лица, организована на осонову статута.

Скраћени назив клуба је ФК „Сремчица„.
Седиште клуба је у Сремчици у улици Обреновачка број 6.


Цео скениран документ о статуту фудбалског клуба Сремчица можете преузети овде.