ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ФК СРЕМЧИЦЕ

24.01.2020. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ФК СРЕМЧИЦЕ ОДРЖАНА ЈЕ РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ФК СРЕМЧИЦЕ

Иако је ово била редовна годишња скупштина, због неопозиве оставке досадашњег председника клуба, Живана Тодоровића, скупштина је имала и изборни карактер. На предлог Управног одбора клуба, Скупштина је изабрала новог председника, Радета Петровића, који ће ову функцију обављати у наредном периоду. Такође, Скупштина је потврдила чланство двојици чланова Управног одбора, који су у 2019. години кооптирани у овај орган. То су Предраг Јеремић и Милош Ралевић. По устаљеној процедури, Скупштина је усвојила и извештај о раду Клуба у 2019. години, као и извештај благајне за 2019. годину. Финансијски извештај, тј. промет преко рачуна Клуба је изостао јер је рачун ФК Сремчице у блокади од 27. 12.2018. године и даље.

s leva na desno: sekretar D. Tanić, novoizabrani predsednik R. Petrović, dosadašnji predsednik Ž. Todorović i član UO S. Nešić
Чланови Скупштине на седници одржаној 24.01.2020. године у просторијама Клуба